2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid 

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub 12. jaanuaril 2021.

NB! Füüsikaolümpiaadi ülelinnalise koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate nõuete ja piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolivoorus osaleda.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 6. veebruaril 2021 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 11. aprillil 2021 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee