2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Matemaatika lahtine võistlus toimub 26. septembril 2020.

Ülelinnaline koolivoor toimub 8. detsembril 2020.

NB! Matemaatikaolümpiaadi ülelinnalise  koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate nõuete ja piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolivoorus osaleda.

NB! Seoses epidemioloogilise olukorraga toimub Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 27. jaanuaril 2021 oma koolis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 20. - 21. märts 2021 Tartus. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased.