2020/2021. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Informaatika lahtine võistlus toimub 12. - 18. oktoober 2020. 

NB! Informaatikaolümpiaadi eelvooru pühapäeval, 6. detsembril 2020 Tallinna Reaalkoolis ei toimu. Epidemioloogilise olukorra tõttu toimub seekord eelvoor koduse lahendamisena. 

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 13. - 14. veebruaril 2021 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee