2021/2022. õa \ TULE JA OSALE

TULE JA OSALE

2021/2022. õppeaastal on õpilastel taas võimalus panna oma teadmised proovile ja osaleda olümpiaadidel.   

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid 24 erinevas õppeaines. 

Ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorudel) osalemiseks on kaks võimalust: 

1. Võtta osa olümpiaadi ülelinnalisest koolivoorust. Sel aastal toimuvad koolivoorud geograafias, bioloogias, matemaatikas, keemias, füüsikas, õpioskustes

2. Eelregistreerida end osavõtjaks ajaloo, emakeele, saksa keele, prantsuse keele, soome keele, loodusteaduste, kunsti, informaatika, lingvistika, muusika või majanduse olümpiaadile.

On ka võimalus saata emakeele, eesti keel võõrkeelena, vene keel emakeelena, vene keel võõrkeelena, inglise keele, usundiõpetuse või filosoofia kirjalik eeltöö üleriigilisele ¾üriile. ®üriilt positiivse hinnangu saanud tööde autorid kutsutakse osalema olümpiaadi üleriigilisse lõppvooru. 

Igal aastal osalevad Eesti õpilased ka rahvusvahelistel olümpiaadidel. 2020/2021. õa võrdlesid 44 Tallinna õpilast oma teadmisi maailma parimatega, kaasa toodi 1 kuld-, 8 hõbe- ja 9 pronksmedalit.

Info olümpiaadide ja võistluste kohta on leitav juhenditest. 

 

Edukat osalemist olümpiaadidel ja võistlustel!