2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL (VÕÕRKEELENA)

EESTI KEEL (VÕÕRKEELENA)

Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2022.

Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 9.-12. klassi õpilastele toimub 18. märtsil 2022 Tartus. 

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. 

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/eesti-keel-teise-keelena