2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL (EMAKEELENA)

VENE KEEL (EMAKEELENA)

Vene keel (emakeelena) olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2022.

Eelvooru töö tuleb laadida üles Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehele aadressil https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/vene-keel-emakeelena-olumpiaad

Vene keel (emakeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 7. märtsil 2022 Tartu Ülikoolis. 

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/vene-keel-emakeelena-olumpiaad