2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

Soome keele olümpiaadi eelvooru test saadetakse üleriigilise ¾ürii poolt koolidesse jaanuaris-veebruaris 2022 (aeg täpsustub).

Soome keele olümpiaadi lõppvoor toimub 8. aprillil 2022 Tartu Ülikoolis.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/soome-keele-olumpiaad