2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2022.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 18.-19. märtsil 2022 Tartus.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad