2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ KÄSITÖÖ- JA KODUNDUS

KÄSITÖÖ- JA KODUNDUS

Järgmine tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad toimub 2022/23. õa.