2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ TENOLOOGIAÕPETUS

TENOLOOGIAÕPETUS

Järgmine tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad toimub 2022/23. õa.