2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6.-8. klasside õpilastele toimub 7. detsembril 2021 ajavahemikus kell 9.00 - 15.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 9.-12. klasside õpilastele toimub 7. detsembril 2021 kell 13.00 - 15.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnalise koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate nõuete ja piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolivoorus osaleda.

UUS! Pärast registreerimise lõppemist ja teaduskoolile osalejate nimekirja saatmist õpilasi enam lisada ei saa.

Tallinna piirkonnavoor toimub elektrooniliselt koolides 10.-12. klasside õpilastele 21. jaanuaril 2022 ja 6.-9. klasside õpilastele 25. märtsil 2022 (vt juhendit)

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub Tartus 12.-13. märtsil 2022. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. 

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/bioloogiaolumpiaad