KEEMIA

Keemia lahtine võistlus toimub 2. oktoobril 2021 Moodle keskkonnas.

Ülelinnaline koolivoor toimub 13. detsembril 2021 kell 12.00-15.00.

NB! Keemiaolümpiaadi ülelinnalise koolivooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate piirangutega. Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi olümpiaadi koolivoorus osaleda.

Keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 29. jaanuaril 2022 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 18.-19. märtsil 2022 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9.-12. klassi õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. 

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad

 

LÕPPVOORUS OSALEJATELE! 

Buss Tartusse väljub 18. märtsil Estonia teatri esisest parklast (vt manus) kell 7:00. Bussi number 354 BLD 

Tagasisõit Tartust 19. märtsil kell 16:30.

Kaasa sõidab Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi keemiaõpetaja Anna Perova.