2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatika lahtine võistlus toimub 11.-17. oktoobril 2021. 

Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 5. detsembril 2021 Tallinna Reaalkoolis. 

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 5.-6. veebruaril 2021 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. 

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/informaatikaolumpiaad