2021/2022. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 10. märtsi 2022 Tallinna Reaalkoolis.

Majandusolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 14. aprillil 2022.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/majandusolumpiaad