AJALUGU

NB! 2021/2022. õppeaastal ajaloo olümpiaadi koolivooru ei toimu. Kõik huvilised on oodatud piirkonnavooru.

Ajaloo olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub elektrooniliselt koolides alljärgnevalt:

Põhikoolile 19. jaanuaril 2022 

6. klassid kell 9.00-11.00

7. klassid kell 11.00-13.00

8. klassid kell 13.00-15.00

9. klassid kell 15.00-18.00

Gümnaasiumile 20. jaanuaril 2022

üldajaloo teemal kell 9.00-12.00

Eesti ajaloo teemal kell 11.-14.00

XX saj ajaloo teemal kell 13-16.00

NB! Igale põhikooli klassile ja gümnaasiumi teemale on antud ajavahemik, mis ajal peab kool organiseerima tööde kirjutamise. 6.-8. klassidel on aega töö kirjutamiseks 60 minutit ning 9. klassil ja gümnaasiumil 100 minutit.

NB! Olümpiaadil saab õpilane osaleda, kui on eelnevalt registreerunud (lõppes 22.12.2021).

Õpilane peab olema saanud vahemikus 5.-12. jaanuar enda poolt esitatud aadressile kinnituskirja, et ta on oodatud olümpiaadile ning elektroonilise lingi, millega registreeruda Harno Moodles olümpiaadi kursusele (täpsemalt on kirjas juhendis). 

 

Ajaloo olümpiaadi lõppvoor toimub 5. märtsil 2022.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/ajaloo-olumpiaad