2022/2023. ġa \ ĠPPEAINED \ VENE KEEL (EMAKEELENA)

VENE KEEL (EMAKEELENA)

Vene keel (emakeelena) olümpiaadi esimene vabariiklik voor toimub on-line 14. novembril 2022.

Vene keel (emakeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 13. märtsil 2023 Tartu Ülikoolis. 

Olümpiaadi üleriigiline juhend, õppematerjal ja info lõppvooru kohta on leitav Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/vene-keel-emakeelena-olumpiaad