2022/2023. ġa \ ĠPPEAINED \ LINGVISTIKA

LINGVISTIKA

Lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor 9.-12. klasside õpilastele toimub  30. novembril 2022 Tallinna Ülikoolis. 

Lingvistikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 15.-16. aprillil 2023

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/lingvistikaolumpiaad