2022/2023. ġa \ ĠPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6.-8. klasside õpilastele toimub 7. detsembril 2022 ajavahemikus kell 9.00 - 15.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 9.-12. klasside õpilastele toimub 7. detsembril 2022 kell 13.00 - 15.00. 

Tallinna piirkonnavoor toimub elektrooniliselt koolides 10.-12. klasside õpilastele 20. jaanuaril 2023 ja 6.-9. klasside õpilastele 17. veebruaril 2023.

6.-9. klasside olümpiaadi lõppvoor toimub 19.–21.05.2023 Kääriku Spordikeskuses. 

10.-12. klasside bioloogiaolümpiaadi lõppvoor toimub Tartus 11.–12.03.2023.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/bioloogiaolumpiaad