keemia

Keemia lahtine võistlus toimub 1. oktoobril 2022 Moodle keskkonnas.

Ülelinnaline koolivoor toimub 13. detsembril 2022 kell 12.00-15.00.

Keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 26. jaanuaril 2023 Tallinna Tehnikaülikoolis.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad.