2022/2023. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsika lahtine võistlus toimub 3. detsembril 2022.

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub 16. jaanuaril 2023 kell 12.00-15.00.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8.-12. klasside õpilastele toimub 10. veebruaril 2023 kell 10.00-15.00 2023 Tallinna Tehnikaülikoolis

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 1.-2. aprillil 2023 Tartus.

Astronoomia lahtine võistlus toimub 2. aprillil 2023 Tartus. 

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/fuusikaolumpiaad.