2022/2023. ġa \ ĠPPEAINED \ Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika sügisene lahtine võistlus toimub 24. septembril 2022 algusega Tallinnas kell 11:00.

Matemaatika talvine lahtine võistlus toimub 10. detsembril 2022

Matemaatikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 7.-12. klasside õpilastele toimub 12. jaanuaril 2023.

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 1. veebruaril 2023 Tallinna Tehnikaülikoolis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub:

- 9.-12. klassi õpilastele 25.-26. märtsil 2023 Tartus.

- 7.-8. klassi õpilastele 27.-28. mail 2023 Tartus.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/matemaatika