2022/2023. õa \ ÕPPEAINED \ Usundiõpetus

Usundiõpetus

Usundiõpetuse olümpiaadi eelvoor toimub 1. veebruaril 2023 Moodle´i keskkonnas. Eelvooru registreerimine toimub Tartu Ülikooli Teaduskooli usundiõpetuse olümpiaadi veebilehel. 

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 17.-18. märtsil 2023 Tartus.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad.