2022/2023. õa \ ÕPPEAINED \ Inglise keel

Inglise keel

Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 10.–12. klasside õpilastele toimub 25. jaanuaril 2023 Tallinna Ühisgümnaasiumis. Registreerida osalejad hiljemalt 18. jaanuariks 2023 aadressil: bit.ly/3EMlFGN

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. märtsil 2023 Tallinnas

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/inglise-keele-olumpiaad