2022/2023. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor toimub 7. – 12. klasside õpilastele

24. jaanuaril 2023 koolides alljärgnevatel kellaaegadel:

7. klassi koolivoor toimub kell 9.00-10.15 (kestvus 75 minutit) 

8. klassi koolivoor toimub kell 10.30-11.45 (kestvus 75 minutit) 

9. klassi koolivoor toimub kell 12.15-13.30 (kestvus 75 minutit) 

10.-12. klassi koolivoor toimub kell 13.45-15.15 (kestvus 90 minutit)

 

Tallinna piirkonnavoor toimub 14. veebruaril 2023 Harno Moodle’i keskkonnas.

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor toimub 5.-6. mail 2023.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/geograafiaolumpiaad