2022/2023. ġa \ Teated

Teated

2022/2023. õppeaastal on koolivooru põhikooliklasside ülesanded nii eesti kui ka vene keeles, gümnaasiumi ülesanded on ainult eesti keeles (v.a matemaatikas). Ülesannete lahendused on eesti keeles. Gümnaasiumiõpilased võivad olümpiaadil kasutada paberkandjal eesti-vene sõnaraamatut, mis ei ole erialaline sõnaraamat. Koolikomisjon tagab, et sõnaraamatu vahel ei ole abivahendeid.