2023/2024. ÕA \ ÕPPEAINED \ ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 5. KLASSIDELE

ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 5. KLASSIDELE

Õpioskuste võistluse ülelinnaline koolivoor 5. klasside võistkondadele toimub 29. jaanuaril 2024.

Õpioskuste võistluse Tallinna piirkonnavoor 5. klasside õpilastele toimub 13. aprillil 2024 Tallinna Reaalkoolis.

Õpioskuste talgutepäev toimub 4. mail 2024 Tartu Kesklinna koolis. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadi lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet.