2023/2024. ĠA \ ĠPPEAINED \ Prantsuse keel

Prantsuse keel

Prantsuse keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub elektrooniliselt 22. veebruaril 2024 kell 10.00-11.00 Moodle´i keskkonnas koolides.

Olümpiaadi teemaks on Pariis.

Õpilaste piirkondlikku vooru registreerimise tähtaeg on 18. veebruar 2024. Palume õpetajatel registreerida olümpiaadist osavõtjate andmed (õpilase nimi, kool ja juhendava(-te) õpetaja(-te) nimed): https://forms.gle/NCFbb9Q1YitZNf61A

Prantsuse keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 18. märtsil 2024 Tallinna Ülikoolis. Võitjate autasustamine ei toimu samal päeval, vaid Frankofoonia päeva tähistamise raames 23. märtsil 2024 Tallinnas Ehte Humanitaargümnaasiumis.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/prantsuse-keel