2023/2024. ĠA \ ĠPPEAINED \ Inglise keel

Inglise keel

Inglise keele olümpiaadi eelvooru uurimistöö/projekti esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2024 kell 14. 

Tööd tuleb üles laadida veebikeskkonda aadressil: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/inglise-keele-olumpiaad

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 8. märtsil 2024 Tartus. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadi lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet.

 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/inglise-keele-olumpiaad