2023/2024. ÕA \ ÕPPEAINED \ Usundiõpetus

Usundiõpetus

Usundiõpetuse olümpiaadi eelvoor toimub 1. veebruaril 2024 Moodle´i keskkonnas. Eelvooru registreerimine toimub Tartu Ülikooli teaduskooli lehel 11. jaanuar 2024 kell 8:00 – 25. jaanuar 2024 kell 14:00 https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad ajavahemikus.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 27.-28. märtsil 2024 Tartus. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadi lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usundiopetuse-olumpiaad.