2023/2024. ÕA \ ÕPPEAINED \ Vene keel (võõrkeelena)

Vene keel (võõrkeelena)

Vene keel (võõrkeelena) olümpiaadi eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024 Moodle vahendusel. 

Vene keel (võõrkeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 12. märtsil 2024 Tallinna Ülikoolis.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/vene-keel-voorkeelena