2023/2024. ĠA \ ĠPPEAINED \ Filosoofia

Filosoofia

Filosoofiaolümpiaadi eelvooru esseede esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2024.

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 14.-17. märtsil 2024 TartusTallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadi lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/filosoofiaolumpiaad