2023/2024. ĠA \ ĠPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatika lahtine võistlus toimub 9.-15. oktoobril 2023.

Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 10. detsembril 2023

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 10.-11. veebruaril 2024 Tartus. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/informaatikaolumpiaad.