Keemia

Keemia lahtine võistlus toimub 30. septembril 2023 Moodle keskkonnas.

Ülelinnaline koolivoor toimub 12. detsembril 2023 kell 12.00-15.00.

Keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 7. veebruaril 2024 Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5). 

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 15.-16. märtsil 2024 Tartus. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9.-12. klassi õpilased. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile (lõppvooru) korraldab Tallinna Haridusamet. 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad.