Ajalugu

NB! 2023/2024. õppeaastal ajaloo olümpiaadi koolivooru ei toimu. Kõik huvilised on oodatud piirkonnavooru.

Ajaloo olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub elektrooniliselt koolides, põhikoolis 15. veebruaril 2024 ja gümnaasiumiastmes 16. veebruaril 2024. Õpilaste registreerimine on pikendatud kuni 31. jaanuar 2024 kell 18.

Üleriigiline lõppvoor 23. märtsil 2024 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis. Parimate tunnustamine toimub 10. mail 2024 Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis Tartus.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/ajaloo-olumpiaad.