2023/2024. ĠA \ ĠPPEAINED \ Eesti keel teise keelena

Eesti keel teise keelena

Eesti keel teise keelena olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2024.

Üleriigiline lõppvoor 9.-12. klassi õpilastele toimub 13. märtsil 2024 Tallinna Ülikoolis. 

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/eesti-keel-teise-keelena.