2023/2024. ĠA \ ĠPPEAINED \ Majandus

Majandus

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 7. märtsil 2024 kell 14.30 Tallinna Reaalkoolis. Koolid registreerivad piirkonnavoorus osalevad õpilased hiljemalt 1. märtsil kell 13 SIIN.

Majandusolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. aprillil 2024 Tallinnas.

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on leitav TÜ Teaduskooli kodulehelt https://teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/majandusolumpiaad.