2016/2017. õa \ TULE JA OSALE !

TULE JA OSALE !

2016/2017. õppeaastal on Teil taas võimalus osaleda olümpiaadidel ja panna oma teadmised proovile ning saada juurde uusi teadmisi ja kogemuse võrra rikkamaks.   

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid 26 erinevas õppeaines. 

Et osaleda ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorudel), on kaks võimalust - 

kas võtta osa mõne olümpiaadi ülelinnalisest koolivoorust, näiteks geograafias, bioloogias, matemaatikas, keemias, füüsikas, õpioskustes

või eelregistreerida end osavõtjaks emakeele, inglise keele, saksa keele, prantsuse keele, soome keele, vene keel võõrkeelena, inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse. loodusteaduste, kunsti, käsitöö, kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, informaatika või majanduse olümpiaadile.

On ka võimalus saata emakeele, eesti keel võõrkeelena, vene keel emakeelena, eesti kirjanduse, usundiõpetuse või filosoofia kirjalik eeltöö üleriigilisele ¾üriile ja saades tööle positiivse hinnangu, kutsutakse Teid osalema olümpiaadi üleriigilisse lõppvooru.

Igal aastal osalevad Eesti õpilased 11 rahvusvahelisel olümpiaadil. 2015/2016. õppeaastal võrdlesid 21 Tallinna õpilast oma teadmisi maailma parimatega, kaasa toodi 3 kuld-, 6 hõbe - ja 9 pronksmedalit.

 

Kogu info olümpiaadide ja võistluste kohta on juhendites  http://olympiaadid.haridus.ee 2016/2017.õppeaasta > õppeained.         

                                             Edukat osalemist olümpiaadidel ja võistlustel!