2005/2006. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL VÕÕRKEELENA

EESTI KEEL VÕÕRKEELENA


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

9. - 10. klasside ja 11. - 12. klasside õpilaste kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2006.

Tööd esitada aadressil:
"Eesti keele olümpiaad"
Eesti keele õppetool
Tartu Ülikool
Ülikooli 16 - 113
51003 Tartu

Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor toimub 21. - 22. märtsil 2006 Tartus.