2005/2006. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL EMAKEELENA

VENE KEEL EMAKEELENA


Üleriigiline juhend ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Esimese vooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2005, teise vooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2006.

Tööd esitada aadressil:
Lea Pild
Vene kirjanduse õppetool
Näituse 2
50409 Tartu

Vene keel emakeelena olümpiaadi lõppvoor toimub 13. - 14. märtsil 2006 Tartus.