2005/2006. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA


Üleriigiline juhend ja tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste eelvooru tööde (essee) esitamise tähtaeg on 1. märts 2006.

Tööd esitada aadressil:
  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 30. märts - 2. aprill 2006 Tartus.