2005/2006. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA


Üleriigiline juhend ja tulemused on aadressil http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid

Koolivoor korraldatakse informaatika- ja matemaatikaõpetajate abiga koolides 19. novembril 2005. Korraldamissoovist teatada hiljemalt 4. novembril 2005 TÜ Teaduskooli.

Piirkonnavoor toimub 17. detsembril 2005 üleriigilise ¾ürii poolt määratud kohtades (linn, maakond).

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 25. - 26. veebruaril 2006 Tartus.