2006/2007. õa

2006/2007. õa


Olümpiaad on mitmevooruline ainevõistlus, millel osalemine eeldab vastava kooliastme ainekava põhjalikku tundmist. Väga heade tulemuste saavutamiseks olümpiaadil tuleb õpilastel eelnevalt teha ka iseseisvat tööd, sest osa ülesandeid on koostatud erialase kirjanduse põhjal.
Olümpiaadiks ettevalmistumisel on abiks õpilase ja  juhendaja - õpetaja hea koostöö.

Enamik olümpiaade viiakse läbi esmalt koolivooruna, mille parimad võistlevad edasi piirkonnavoorus. Piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilased kutsutakse üleriigilistele võistlustele. Üleriigilistel võistlustel väga häid teadmisi näidanud õpilastest komplekteeritakse võistkonnad, kes esindavad Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel.

2006/2007. õppeaastal toimuvad olümpiaadid 20 erinevas õppeaines. 

Olümpiaadide korraldamist Tallinna üldhariduskoolide õpilastele koordineerib
Tallinna Haridusameti vanemspetsialist Sirje Rei  sirje-anne.rei@tallinnlv.ee   telefon  6404 597
Info olümpiaadide kohta on aadressil  http://olympiaadid.haridus.ee
Koolidele edastatakse olümpiaadide infot ka koolilisti kaudu O-INFO teadetena.

Üleriigiliselt koordineerib olümpiaadide korraldamist Tartu Ülikooli Teaduskool 
www.ttkool.ut.ee/olympiaadid  telefon 7375 580