2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL KUI TEINE KEEL

EESTI KEEL KUI TEINE KEEL


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

10. - 12. klasside õpilaste kirjalike tööde (arvustus) esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2009.

Tööd esitada aadressile:
Eesti keele kui teise keele olümpiaad
Tallinna Ülikool
Eesti Keele ja Kultuuri Instituut
Narva mnt 29
10120 Tallinn

Eesti keele kui teise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 26. - 27. märtsil 2009 Tallinna Ülikoolis.