2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL EMAKEELENA

VENE KEEL EMAKEELENA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

9. - 12. klasside õpilaste eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2008. 
NB!  Tööde esitamise tähtaega on pikendatud - uus tähtaeg on 31. detsember 2008.

Tööd saata aadressile:
   Vene keel emakeelena olümpiaad
   Tartu Ülikooli vene keele õppetool
   Näituse 2 - 217
   50409 Tartu

Vene keel emakeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 9. - 10. märtsil 2009 Tartu Ülikoolis.