2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Kirjalike tööde (essee) esitamise tähtaeg 1. märts 2009.
Tööd saata e-aadressile  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 2. - 5. aprillil 2009 Tartu Ülikoolis.