KEEMIA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 13. jaanuaril 2009.

Piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 7. veebruaril 2009 Tallinna Inglise Kolledžis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 14. - 15. märtsil 2009 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 18. - 27. juulil 2009 Inglismaal.