FÜÜSIKA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 5. detsembril 2008.

Piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 17. jaanuaril 2009 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 8. märtsil 2009 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub juulis 2009 Mehhikos.