2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 7. jaanuaril 2009.

Piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 31. jaanuaril 2009 Vanalinna Hariduskolleegiumis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 28. - 29. märtsil 2009 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 10. - 22 juulil 2009 Saksamaal.