2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ ÕPIOSKUSED

ÕPIOSKUSED


Võistluse üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil   http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid
Piirkonnavoor 6. klasside võistkondadele toimub 27. septembril 2008 Tallinna Reaalkoolis.


Ülelinnaline koolivoor 5. klasside võistkondadele toimub 20. aprill kuni 11. mai 2009.