2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ ÜHISKONNAÕPETUS

ÜHISKONNAÕPETUS


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaadi I elektrooniline voor põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele toimub 20. veebruaril 2009

II elektrooniline voor (lõppvoor) 18. märtsil 2009 Tartu Ülikoolis.